Firma Peter Krnáč - PKM je firma s bohatou 22 - ročnou tradíciou, sídliaca na strednom Slovensku v Hriňovej. PKM Hriňová sa od r.1996 zaoberá porezom guľatiny (mäkkého dreva - prevažne smrek, jedľa, smrekovec a borovica), ktorej výstupom je výroba krovov na mieru, stavebného reziva, stolárskeho reziva, výroba paliet, bední, drevených obalov a výrobou malých drevených stavieb. 

Firma pôsobí vo vlastných priestoroch. Výroba je rozdelená na piliarsku výrobu a na výrobu drevených obalov a paliet. Firma má vlastnú sušiareň reziva, ktorú využíva na sušenie prírezov, na výrobu drevených obalov a stolárskeho reziva.

Smrekové výrezy sa spracúvajú na uhlových pílach, ktoré produkujú kvalitné ostrohranné rezivo. Odberateľské portfólio sa skladá z domácich odberateľov a odberateľov zo zahraničia prevažne z Maďarska, Českej republiky, Rakúska a Talianska. V tomto období vyrábame najviac pre domáci trh (stavebné rezivo, drevené obaly, palety) cca 70 % produkcie, 30 % pre zahraničie. 

Peter Krnáč – PKM a PKM Hriňová s.r.o. patria medzi dôležitých zamestnávateľov v Podpolianskom regióne (Hriňová, Detva). V súčasnosti zamestnávajú cca. 70 zamestnancov.


IMG_3770 IMG_3796 IMG_3817 IMG_3860 IMG_3956 IMG_3992 IMG_4054 IMG_4056 IMG_4130 IMG_4193 IMG_4203 IMG_4210 IMG_4320